PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA POD WEZWANIEM ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W ZDROCHCU 

Spacerkiem po Marcinkowicach i o budowie plebanii

M E N U

Informacje o Parafii

 

Księża pracujący w Parafii

 

Spacerkiem po Marcinkowicach i o budowie plebani

 Spacerkiem przez Gminę Marcinkowice - dawniej i dziś

 

 Wieś Marcinkowice nosi nazwę patroniczną. Wywodzi się ono od imienia św. Marcina, które było znane i popularne w średniowieczu. W 1579r. dziedzicami Marcinkowic byli Paulina i Jan Marcinkowscy, którzy posiadali: 11 kmieci, 8 zagrodników (6 z polem, 2 bez pola) oraz chałupnika na czynszu i 3 komorników. W 1646r. spadkobiercą wsi był Jan Zborowski, w dobrach którego został lokowany dla plebana radłowskiego podatek w wysokości  trzystu florenów polskich. Wspomina się, że był to ród, który legitymował się herbem Korczaka, a być może, że pochodził ze sławnego rodu  Zborowskich herbu Jastrzębiec.

        W 1723 r. właścicielem Marcinkowic został Krzysztof Tomicki, który był równocześnie margrabią krakowskim herbu Łodzie. Marcinkowice należały od początku swego istnienia do parafii Radłów. Znaczna odległość od Radłowa spowodowała podjęcie budowy kościoła w Zdrochcu, wsi przylegającej bezpośrednio do Marcinkowic. Kamień węgielny pod nowy kościół został poświęcony 5 czerwca 1921 r.i dotąd, aż po dzień dzisiejszy wieś należy do parafii Zdrochec. Podczas wojny Marcinkowice nie uległy większym zniszczeniom. Była tu zlokalizowana, podobnie jak w okolicznych wsiach, broń oraz zaciągana siatka wywiadowcza, głównie podczas akcji „ III MOST”.

Z Marcinkowic pochodził również dowódca jednego z plutonów dowodzących AK ppor. Franciszek Kuczek ps. ”DESKA” później długoletni kierownik Szkoły podstawowej w Zdrochcu.

 

Obecnie wieś liczy sobie około 240 mieszkańców zamieszkujących w około 90 domostwach. Większość to ludzie starsi, młodzi uczą  się w okolicznych liceach i technikach, PKS  zapewnia dogodne połączenia z Dąbrową Tarnowską, Tarnowem i Krakowem.

W Domu Ludowym, zbudowanym na początku lat 70-tych, mieszczą się poczta i biblioteka publiczna, ze zbiorów której korzysta młodzież, dzieci szkół podstawowych i średnich. Jest również Remiza OSP wybudowana i oddana do użytku w 1979 r. oraz basen przeciwpożarowy. Wieś jest zgazyfikowana, wykonano również prace związane z telefonizacją i wodociągami.

Marcinkowice posiadają dwa sklepy spożywczo-przemysłowe. Dzieci uczą się w Szkole Podstawowej w Zdrochcu i tam też chodzą do przedszkola.

       Sołtysem wsi jest pani Ewa Nowak, tą funkcję pełni już drugi rok przy pomocy Rady Sołeckiej i radnego. Radny Marcinkowic pan Zbigniew Kowalski jest również Wójtem Gminy Radłów. Większość mieszkańców pracuje w Tarnowie w Zakładach Azotowych, Mechanicznych i na Tamelu.

Rolnicy dostarczają mleko  Spółdzielni Mleczarskiej w Przybysławicach , z których powstają ser żółty i biały. W naszej miejscowości jak i wszędzie jest problem bezrobocia.

Jest również w Marcinkowicach gospodarstwo specjalistyczne, którego właścicielami są państwo Beata i Adam Markowie. Posiadają ponad 40 ha ziemi, specjalizują się w hodowli bydła i trzody chlewnej oraz prowadzą na wielką skalę produkcję roślinną (zboża, buraki cukrowe, ziemniaki). W produkcji zwierzęcej w przeważającej części wykorzystują własne pasze.

      Pobliska rzeka Dunajec sprzyja wypoczynkowi na łonie przyrody, możliwości wędkowania oraz innym formom wypoczynku. 

   Please download Java(tm).

Zdjęcia z poświęcenia plebani

M E N U

Z życia Parafii

 

Historia Parafii i  Kościoła

 

Perygrynacja obrazu Jasnogórskiej Panny

 

Powrót do strony głównej